Edukacja przez Szachy w Szkole

Opublikowano: poniedziałek, 03, październik 2016 17:05
admin

Od września 2016 r. nasza szkoła przystapiła do projektu "Edukacja przez szachy w szkole". Celem projektu Polskiego Związku Szachowego jest zwiększenie umiejętności matematycznych polskich uczniów. Szczególnie w zakresie logiki, orientacji przestrzennej, myślenia analitycznego, rozwiązywania problemów oraz kształtowanie ważnych cech osobowości; jak odpowiedzialność, koncentracja, intuicja. W tym roku szkolnym w klasie 1 wprowadzono zajęcia szachowe jako zajęcia obowiązkowe. Uczniowie będą realizowac te zajęcia przez 2 lata.